เข้าระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

จำฉันไว้ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
ทะเบียนพรรณพืช » ลักษณะของพรรณพืช

ลักษณะของพรรณพืช


ขอบใบจักฟันเลื่อย
ขอบใบจักฟันเลื่อยซ้อน
ขอบใบจักฟันเลื่อยถี่
ขอบใบมีขนครุย
ขอบใบหยักซี่ฟัน
ขอบใบหยักมน
ขอบใบหยักแบบขนนก
ขอบใบเป็นคลื่น
ขอบใบเป็นจักลึก
ขอบใบเป็นหยัก, เป็นแฉก, เป็นพู
ขอบใบเป็นแฉก
ขอบใบเรียบ
ดอกรูปกงล้อ
ดอกรูปกรวย
ดอกรูปคนโท , รูปโถ
ดอกรูปดอกบัว
ดอกรูปดอกเข็ม
ดอกรูปปากเปิด
ดอกรูประฆัง
ดอกรูปลิ้น
ดอกสีขาว
ดอกสีชมพู
ดอกสีดำ
ดอกสีน้ำเงิน
ดอกสีม่วง
ดอกสีเหลือง
ดอกสีแดง
ดอกสีแสด
ดอกเป็นหลอด
ปลายใบตัด
ปลายใบมน , ป้าน
ปลายใบม้วน
ปลายใบยาวคล้ายหาง
ปลายใบรูปหัวใจกลับ
ปลายใบเป็นติ่งหนาม
ปลายใบเป็นติ่งแหลม
ปลายใบเรียวแหลม
ปลายใบเว้าตื้น
ปลายใบเว้าบุ๋ม
ปลายใบแหลม
ปลายใบแหลมเข็มมีรยางค์แข็ง
ยางหรือน้ำเลี้ยง : ยางสีขาวหรือขาวอมเหลือง
ยางหรือน้ำเลี้ยง : ยางสีเหลือง
ยางหรือน้ำเลี้ยง : สีขาวอมชมพู
ยางหรือน้ำเลี้ยง : สีแดง
ยางหรือน้ำเลี้ยง : ไม่มี
รูปร่างของใบ : รูปขอบขนาน
รูปร่างของใบ : รูปดาบ
รูปร่างของใบ : รูปพัด
รูปร่างของใบ : รูปรี
รูปร่างของใบ : รูปลิ่มแคบ
รูปร่างของใบ : รูปสามเหลี่ยม
รูปร่างของใบ : รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
รูปร่างของใบ : รูปหัวใจ
รูปร่างของใบ : รูปเข็ม
รูปร่างของใบ : รูปใข่
รูปร่างของใบ : รูปใบหอก
รูปร่างของใบ : รูปใบหอกกลับ
ใบประกอบแบบขนนก ปลายคี่
ใบประกอบแบบขนนก ปลายคู่
ใบประกอบแบบขนนก มี 1 ใบย่อย
ใบประกอบแบบขนนก มี 3 ใบย่อย
ใบประกอบแบบขนนก สองชั้น
ใบประกอบแบบขนนก สามชั้น
ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 2 ใบย่อย
ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 3 ใบย่อย
ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 5 ใบย่อย
ใบเดี่ยว