หน้าแรก เกี่ยวกับศูนย์ฯ อัลบั้มภาพ สาระจากงานวิจัย บทความที่น่าสนใจ ดาวน์โหลด ติดต่อ   คู่มือ?
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใครกำลังใช้งาน
มี 4 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 4

มีต่อ...
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 938921938921938921938921938921938921

บทความใหม่
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นคำนิยามถึง การที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายสายพันธุ์และชนิดในบริเวณหนึ่งบริเวณใด สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ความหลากหลายระดับพันธุกรรม ระดับชนิดพันธุ์ และระดับระบบนิเวศ ทั้ง 3 ระดับนี้ต่างมีความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หากเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระดับใดระดับหนึ่งมักส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในความหลากหลายทางชีวภาพในระดับอื่นๆด้วย
บัวผุด  ดอกไม้ยักษ์ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จากการสำรวจทรัพยากรป่าไม้โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอุทยานแหงชาติกุยบุรี สำรวจพบบัวผุด (Rafflesia kerrii Meijer) บริเวณตอนล่างของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่า บัวผุดไม่ได้กระจายอยู่แต่ทางภาคใต้ เพียงจังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวช่วยยืนยันความอุดมสมบูรณ์และความสำคัญของผืนป่ากุยบุรีได้เป็นอย่างดี
แนวทางการพิจารณาอนุญาตเข้าไปทำการศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อให้การพิจารณาการขออนุญาตเข้าไปดำเนินการศึกษาวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ ในทุกโครงการมีมาตรฐานและความเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในแง่ของการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีสิทธิภาพ จึงให้ยกเลิกแนวทางการขออนุญาตเข้าทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามหนังสือสำนักอุทยานแห่งชาติ ที่ ทส 0910.2/4023 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550 และกำหนดแนวทางการพิจารณาอนุญาตเข้าไปทำการศึกษาและวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ใหม่
จระเข้น้ำจืด ชื่อสามัญ : จระเข้น้ำจืด
ชื่อภาษาอังกฤษ : Siamese Crocodile
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crocodilus siamensis
ลักษณะทั่วไป : จระเข้มีลักษณะที่แตกต่างจากสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่น คือมีการเจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องมีการลอกคราบ รูปร่างจระเข้คล้ายจิ้งจก แต่มีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่า รูปร่างปกคลุมด้วยผิวหนังแข็งแรง ลักษณะคล้ายเกราะคลุมตัว มีเกล็ดซึ่งมีลักษณะเป็นกระดูกแข็งปกคลุมส่วนหลัง ขา และหาง มีหางที่แข็งแรง และมีขา 4 ขา โดยขาคู่หน้ามีขนาดเล็กและสั้นกว่าขาหลัง ขาหลังมีความแข็งแรงมาก ใช้ยันตัวในการเดินหรือการปีนป่าย ขาของจระเข้ใช้สำหรับเดินเท่านั้น ขาทั้ง 4 ข้างจะพับแนบไปข้างลำตัว ขณะว่ายน้ำขาจะแนบไปกับลำตัว การว่ายน้ำใช้การเคลื่อนไหวของหาง ซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพาย ทำให้สามารถว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ขาหน้ามีนิ้วเท้าข้างละ 5 นิ้ว แต่ขาหลังมีนิ้วเท้าข้างละ 4 นิ้ว ปลายนิ้วเท้ามีเล็บหนา ยาวงุ้ม สำหรับนิ้วเท้าหลังมีพังผืดยึดระหว่างนิ้ว ส่วนของพังผืดนี้ช่วยให้จระเข้พยุงตัวในลักษณะการว่ายน้ำช้าๆได้ กระดูกศีรษะของจระเข้มีลักษณะแบนลง ( Depressed ) มีปากซึ่งสามารถอ้าได้กว้างมากมีลิ้นขนาดใหญ่และหนาอยู่ติดกับกรามล่าง

ภาพล่าสุดสงวนลิขสิทธิ์โดย : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เพชรบุรี
 
ค้นหา
ทะเบียนพรรณพืช


ภาพกิจกรรมของศูนย์
สำรวจกระทิง1.JPG
สำรวจกระทิง3.JPG
สำรวจพืช1.jpg
เป็นวิทยากรสอนพรรณไม้.jpg
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง