วิธีดาวน์โหลดเอกสาร


วิธีดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ1. เลือกเมนู เอกสารงานวิจัย


2.เลือกเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด

3. คลิ๊กไอคอน ดาวน์โหลดเอกสาร


4. ทำการบันทึกเอกสารลงใน Drive ที่ต้องการ