ผลงานวิจัย

ค้นหาเอกสารที่นี่


การประเมินคุณภาพน้ำในพื้นที่มรดกอาเซียนกลุ่มป่าแก่งกระจาน (E-book)

การประเมินคุณภาพน้ำในพื้นที่มรดกอาเซียนกลุ่มป่าแก่งกระจาน (E-book)

การศึกษาคุณภาพน้ำในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ประกอบด้วยพื้นที่ต้นน้ำ 3 แหล่ง คือ ห้วยตะลุย..

การประเมินคุณภาพน้ำในพื้นที่มรดกอาเซียนกลุ่มป่าแก่งกระจาน (PDF)

การประเมินคุณภาพน้ำในพื้นที่มรดกอาเซียนกลุ่มป่าแก่งกระจาน (PDF)

การศึกษาคุณภาพน้ำในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ประกอบด้วยพื้นที่ต้นน้ำ 3 แหล่ง คือ ห้วยตะลุยแพรกซ้าย..

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ในแปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบในอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ในแปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบในอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศและชีพลักษณ์ ของพรรณไม้ป่าบ..

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่  ภายหลังการขึ้นทะเบียนมรดกโลก

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ภายหลังการขึ้นทะเบียนมรดกโลก

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ภายหล..

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ภายหลังการขึ้นทะเบียนมรดกอาเซียน : อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ภายหลังการขึ้นทะเบียนมรดกอาเซียน : อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ภายหลังการขึ้นทะเบียนมรดกอาเซียน : อุทยานแห่งชาติกุ..

การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลในแปลงตัวอย่างถาวร เล่ม 1

การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลในแปลงตัวอย่างถาวร เล่ม 1

การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลในแปลงตัวอย่างถาวร เล่ม 1..

ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช : อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช : อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช : อุทยานแห่งชาติกุยบุรี..

ทัศนคติและข้อคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่นต่อการจัดการจระเข้น้ำจืด อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ทัศนคติและข้อคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่นต่อการจัดการจระเข้น้ำจืด อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ทัศนคติและข้อคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่นต่อการจัดการจระเข้น้ำจืด อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน..

ทุนธรรมชาติสำหรับวางแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ : กรณีสร้างเขื่อนแม่วงก์

ทุนธรรมชาติสำหรับวางแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ : กรณีสร้างเขื่อนแม่วงก์

การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศบางประการ กรณีการสร้างเขื่อนแม่..

พรรณไม้ในสวนโอเรียลทอลแคว รีสอร์ท ฉบับภาษาไทย 4.0

พรรณไม้ในสวนโอเรียลทอลแคว รีสอร์ท ฉบับภาษาไทย 4.0

พรรณไม้ในสวนโอเรียลทอลแคว รีสอร์ท ฉบับภาษาไทย 4.0..

ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พรรณพืชของชาวกะหร่างบ้านโป่งลึก-บางกลอย  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พรรณพืชของชาวกะหร่างบ้านโป่งลึก-บางกลอย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ความเชื่อ และกรรมวิธี เกี่ยวกับการใช้ป..

รายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกอาเซียน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกอาเซียน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การศึกษาในครั้งนี้เพื่อทราบความหลากชนิดและสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเ..

รายงานการศึกษาปริมาณน้ำท่าในระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

รายงานการศึกษาปริมาณน้ำท่าในระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประเมินปริมาณและมูลค่าของน้ำท่าที่ได้รับจากระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานแห..

รายงานการศึกษามูลค่าของน้ำในระบบนิเวศกลุ่มป่าตะวันออก

รายงานการศึกษามูลค่าของน้ำในระบบนิเวศกลุ่มป่าตะวันออก

การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประเมินปริมาณและมูลค่าของน้ำท่าที่ได้รับจากระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์..

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง

หนังสือด้านการจัดการสัตว์ป่า ที่ทันต่อสถานการณ์ปัญหาด้านสัตว์ป่าในประเทศไทยและในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก..

การแสดง 1 ไปยัง 15 จาก 17 (2 หน้า)