แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง
  • ชื่อเอกสาร: แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง
  • เอกสาร: พร้อมดาวน์โหลด
  • แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง

หนังสือด้านการจัดการสัตว์ป่า ที่ทันต่อสถานการณ์ปัญหาด้านสัตว์ป่าในประเทศไทยและในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกันอยู่ โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ที่มักแก้ไขกันด้วยความไม่เข้าใจทำให้เกิดปัญหาลูกโซ่ตามมาจนมักกลายเป็นปัญหาบานปลาย แต่แนวทางในหนังสือเล่มนี้จะนำไปสู่การที่ไม่มีใครเป็นฝ่ายแพ้ (Win-Win)