หน้าแรก เกี่ยวกับศูนย์ฯ อัลบั้มภาพ สาระจากงานวิจัย บทความที่น่าสนใจ ดาวน์โหลด ติดต่อ   คู่มือ?
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใครกำลังใช้งาน
มี 4 คนกำลังใช้งาน (มี 3 คนกำลังใช้งาน สาระจากงานวิจัยในอุทยาน)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 4

มีต่อ...
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 938921938921938921938921938921938921

     

ความเป็นไปได้ของรูปแบบ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”
เมื่อ 4/9/2014 13:35:10 (669 ครั้งที่อ่าน)

ความเป็นไปได้ของรูปแบบ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” เพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง“ชาวบ้าน” และ “ช้างป่า” ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มัทนา ศรีกระจ่าง ชา เกียรติประจักษ์ ชวลิต แสงอินทร์ และบุญลือ พูลนิล
กลุ่มงานวิจัย สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2551

วิธีการ
สำรวจช้างป่าทุกเดือน เดือนละ 10 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 ในบริเวณที่ช้างมาใช้ประโยชน์ ข้อมูลที่บันทึกได้แก่ บริเวณที่พบช้างป่า วัน เวลาที่พบ จำนวนโครง สร้างประชากร อัตราส่วนเพศ และพฤติกรรมต่างๆตามหลักการของ Sukumar เตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยจัดประชุมร่วมกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และไกด์

  0   Article ID : 41
การศึกษานิเวศวิทยาช้างป่าและการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้าง
เมื่อ 4/9/2014 13:33:38 (620 ครั้งที่อ่าน)

การศึกษานิเวศวิทยาช้างป่าและการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้าง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อลงกต ชูแก้ว สุชีรา เจียมบรรจง สมบุญ เขาคำ และธีรเดช มีกลิ่นหอม
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2542

วิธีการ
ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2541 ถึงเดือนธันวาคม 2542 เพื่อศึกษาประเด็นพื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาประชากร การศึกษาพฤติกรรม การสำรวจพืชอาหารช้าง การสำรวจเส้นทางการเคลื่อนย้ายหากิน การสำรวจแหล่งดินโป่ง และการศึกษาการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีช้างป่าทำลายพืชไร่ โดยใช้วิธีการวิจัยที่ประกอบด้วย การเดินสำรวจ การเฝ้าติดตามพฤติกรรมช้าง การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มชาวไร่ผู้ได้รับผลกระทบ

  0   Article ID : 39
การยอมรับของสมาชิก อบต. ต่อการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
เมื่อ 10/3/2010 12:51:31 (1329 ครั้งที่อ่าน)

การยอมรับของสมาชิกองค์กรการบริหารส่วนตำบลต่อการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิธีการ
วิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาระดับการยอมรับของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และอุทยานแห่งชาติอื่นๆ ที่จะดำเนินการประกาศจัดตั้งในอนาคต ระหว่างเดือนสิงหาคม 2541 ถึงเดือนเมษายน 2542 รวมเวลา 9 เดือน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่รอบอุทยานแห่งชาติกุยบุรีรวม 12 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกคน จำนวนรวม 260 คน

  0   Article ID : 9
การศึกษานิเวศวิทยาช้างป่าและการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้าง
เมื่อ 10/3/2010 12:49:06 (1591 ครั้งที่อ่าน)

การศึกษานิเวศวิทยาช้างป่าและการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิธีการ
ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2541-ธันวาคม 2542 เพื่อศึกษาประเด็นพื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาประชากร การศึกษาพฤติกรรม การสำรวจพืชอาหารช้าง การสำรวจเส้นทางการเคลื่อนย้ายหากิน การสำรวจแหล่งดินโป่ง และการศึกษาการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีช้างป่าทำลายพืชไร่ โดยใช้วิธีการวิจัยที่ประกอบด้วย การเดินสำรวจ การเฝ้าติดตามพฤติกรรมช้าง การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มชาวไร่ผู้ได้รับผลกระทบ

  0   Article ID : 8Maintain By NovaSmart Technology . Visit Development Site


สงวนลิขสิทธิ์โดย : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เพชรบุรี
 
ค้นหา
ทะเบียนพรรณพืช


ภาพกิจกรรมของศูนย์
GIS02.JPG
สำรวจสัตว์.JPG
P1040204.JPG
สอนพืชให้ลูกเสือ.JPG
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง