หน้าแรก เกี่ยวกับศูนย์ฯ อัลบั้มภาพ สาระจากงานวิจัย บทความที่น่าสนใจ ดาวน์โหลด ติดต่อ   คู่มือ?
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใครกำลังใช้งาน
มี 6 คนกำลังใช้งาน (มี 2 คนกำลังใช้งาน สาระจากงานวิจัยในอุทยาน)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 6

มีต่อ...
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 930292930292930292930292930292930292

     

ความต้องการมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถิ่นในโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
เมื่อ 4/9/2014 17:00:02 (557 ครั้งที่อ่าน)

ความต้องการมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถิ่นในโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม
ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี
สุเทพ เกตุเวชสุริยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548

วิธีการ
เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามราษฎรที่อาศัยอยู่ในและรายรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จำนวน 9 หมู่บ้าน รวมจำนวน 312 ครัวเรือน ใช้ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

  0   Article ID : 56Maintain By NovaSmart Technology . Visit Development Site


สงวนลิขสิทธิ์โดย : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เพชรบุรี
 
ค้นหา
ทะเบียนพรรณพืช


ภาพกิจกรรมของศูนย์
GIS01.JPG
GIS02.JPG
thongpaphum3.JPG
GIS05.JPG
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง