หน้าแรก เกี่ยวกับศูนย์ฯ อัลบั้มภาพ สาระจากงานวิจัย บทความที่น่าสนใจ ดาวน์โหลด ติดต่อ   คู่มือ?
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน (มี 2 คนกำลังใช้งาน สาระจากงานวิจัยในอุทยาน)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 930292930292930292930292930292930292

     

การจัดการป่าอนุรักษ์โครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช
เมื่อ 4/9/2014 17:24:00 (641 ครั้งที่อ่าน)

การจัดการป่าอนุรักษ์โครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช
เพื่อให้เป็นเขตกันชนของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
สุพรรณี ศฤงคาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550

วิธีการ
ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ และกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (participatory rural appraisal: PRA) ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนของชาวบ้านที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ทำงานในพื้นที่และข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารและงานวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  0   Article ID : 91
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหญ้าแฝก 4 พันธุ์เพื่อป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่
เมื่อ 4/9/2014 17:23:15 (636 ครั้งที่อ่าน)

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหญ้าแฝก 4 พันธุ์เพื่อป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่งลำธาร
ที่อำเภอทองผาภูมิ
อาทิตย์ สุขเกษม กมลาภา วัฒนประพัฒน์ อรุณ พงษ์กาญจนะ และพิทยากร ลิ่มทอง
กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

วิธีการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของหญ้าแฝก 4 พันธุ์ คือ พันธุ์พระราชทาน สุราษฎร์ธานี สงขลา 3 และศรีลังกา ใช้แผนการทดลองแบบ randomized complete block design แปลงทดลองมีขนาดเท่ากับ
3 x 6 ตารางเมตร มี 5 แปลงทดลอง (treatment) ทดลองทั้งหมด 3 ซ้ำ (replication) โดยเก็บข้อมูล ความสูง น้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง การเจริญเติบโต วัดขนาดร่องริ้วที่เกิดขึ้นในแปลงทดลองทุกแปลง

  0   Article ID : 90Maintain By NovaSmart Technology . Visit Development Site


สงวนลิขสิทธิ์โดย : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เพชรบุรี
 
ค้นหา
ทะเบียนพรรณพืช


ภาพกิจกรรมของศูนย์
สำรวจสัตว์1.jpg
GIS01.JPG
สำรวจสัตว์.JPG
สำรวจกระทิง2.JPG
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง