หน้าแรก เกี่ยวกับศูนย์ฯ อัลบั้มภาพ สาระจากงานวิจัย บทความที่น่าสนใจ ดาวน์โหลด ติดต่อ   คู่มือ?
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน Downloads)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 931453931453931453931453931453931453คู่มือ (3)
คู่มืออุทยานแห่งชาติ
ซอฟต์แวร์ (1)
แบบฟอร์ม (1)
แผนที่ (3)
รายงาน (2)
รายงาน/ผลงานวิจัย (3)


There are 13 files in our database

Latest Listings

Category: รายงาน ผลงานวิจัย
Download Now!แปลงตัวอย่างถาวรป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Popular Version: 
Submitted Date:  25/11/2013
Description:
แปลงตัวอย่างถาวรป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
Permanent plot of Moist evergreen forest in Khao Chamao - Khao Wong National park, Thailand.
Keyword. ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี. ธรรมนูญ เต็มไชย ชุมพล แก้วเกตุ พันธุ์ทิพา ใจแก้ว ประทุมพร ธรรมลังกา บริวัฒน์ ราชปักษี ทวีชัย วงศ์ทอง มวลชีวภาพ คาร์บอน biomass carbon

Downloaded 271 times  271  File Size 0 bytes  Supported Platforms   Home Page http://
Rating: 0.00 (0 votes)
Rate this File | Modify | Report Broken File | Tell a Friend | ข้อเสนอแนะ (0)


Category: รายงาน
Download Now!รายงานประจำปี 2555 Popular Version: 
Submitted Date:  19/12/2012
Description:

Downloaded 211 times  211  File Size 17.82 MB  Supported Platforms   Home Page http://
Rating: 0.00 (0 votes)
Rate this File | Modify | Report Broken File | Tell a Friend | ข้อเสนอแนะ (0)


Category: คู่มือ
Download Now!ป้ายและสัญลักษณ์ในอุทยานแห่งชาติ Popular Version: 
Submitted Date:  19/12/2012
Description:
คู่มือป้ายและสัญลักษณ์ในอุทยานแห่งชาติ
จัดทำโดย รัตนา ลักขณาวรกุล, วสา สุทธิพิบูลย์ และนิภาพร ไพศาล
ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย สำนักอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Downloaded 1317 times  1317  File Size 134.55 MB  Supported Platforms   Home Page http://
Rating: 10.00 (1 vote)
Rate this File | Modify | Report Broken File | Tell a Friend | ข้อเสนอแนะ (0)


Category: แผนที่
Download Now!แผนที่ชนิดป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี Popular Version: 
Submitted Date:  27/12/2011
Description:
แผนที่ชนิดป่า/สังคมพืช/การใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
จัดทำโดยศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี
แปลจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat/Spot ปี 2543 - 2553

Downloaded 270 times  270  File Size 0 bytes  Supported Platforms   Home Page http://
Rating: 0.00 (0 votes)
Rate this File | Modify | Report Broken File | Tell a Friend | ข้อเสนอแนะ (0)


Category: แผนที่
Download Now!แผนที่ชนิดป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน Popular Version: 
Submitted Date:  27/12/2011
Description:
แผนที่ชนิดป่า สังคมพืช และการใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จัดทำโดยศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2554

Downloaded 238 times  238  File Size 0 bytes  Supported Platforms   Home Page http://
Rating: 0.00 (0 votes)
Rate this File | Modify | Report Broken File | Tell a Friend | ข้อเสนอแนะ (0)


Category: รายงาน ผลงานวิจัย
Download Now!คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลในแปลงตัวอย่างถาวร Popular Version: 
Submitted Date:  9/12/2011
Description:
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลในแปลงตัวอย่างถาวร เป็นคู่มือที่ทางศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใหม่สำหรับการนำระบบ GIS เข้ามาใช้ในการจัดทำแปลงตัวอย่างถาวร
คำค้น : GIS, Permanent plot, ธรรมนูญ เต็มไชย, พิทยารัตน์ ใจแก้ว,
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี

Downloaded 280 times  280  File Size 0 bytes  Supported Platforms   Home Page http://
Rating: 0.00 (0 votes)
Rate this File | Modify | Report Broken File | Tell a Friend | ข้อเสนอแนะ (0)


Category: รายงาน ผลงานวิจัย
Download Now!การใช้ GIS ในการจัดการข้อมูลในแปลงตัวอย่างถาวร Popular Version: 
Submitted Date:  7/12/2011
Description:
การใช้ GIS ในการจัดการข้อมูลในแปลงตัวอย่างถาวร เป็นแนวทางใหม่ของการวางแปลงตัวอย่างถาวรหรือ Permanent plot เพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าไม้ ผ่านทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เขียนโดยศูนย์ศึกษาและวิจัย อุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี
(ธรรมนูญ เต็มไชย/พิทยารัตน์ ใจแก้ว)

Downloaded 336 times  336  File Size 0 bytes  Supported Platforms   Home Page http://
Rating: 0.00 (0 votes)
Rate this File | Modify | Report Broken File | Tell a Friend | ข้อเสนอแนะ (0)


Category: แผนที่
Download Now!แผนที่ชนิดป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี Popular Version: 
Submitted Date:  7/12/2011
Description:
แผนที่ชนิดป่า/สังคมพืช/การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
จัดทำโดยศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2554

Downloaded 193 times  193  File Size 0 bytes  Supported Platforms   Home Page http://
Rating: 0.00 (0 votes)
Rate this File | Modify | Report Broken File | Tell a Friend | ข้อเสนอแนะ (0)


Category: รายงาน
Download Now!รายงานประจำปี 2554 Popular Version: 
Submitted Date:  7/12/2011
Description:
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 ของศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Downloaded 193 times  193  File Size 0 bytes  Supported Platforms   Home Page http://
Rating: 0.00 (0 votes)
Rate this File | Modify | Report Broken File | Tell a Friend | ข้อเสนอแนะ (0)


Category: คู่มือ
Download Now!คู่มือ GPS GARMIN 60csx Popular Version: 
Submitted Date:  5/7/2010
Description:
คู่มือภาษาอังกฤษ

Downloaded 302 times  302  File Size 0 bytes  Supported Platforms   Home Page http://www8.garmin.com
Rating: 0.00 (0 votes)
Rate this File | Modify | Report Broken File | Tell a Friend | ข้อเสนอแนะ (0)
สงวนลิขสิทธิ์โดย : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เพชรบุรี
 
ค้นหา
ทะเบียนพรรณพืช


ภาพกิจกรรมของศูนย์
สำรวจกระทิง3.JPG
สำรวจสัตว์.JPG
plot3dd2.jpg
สำรวจสัตว์2.jpg
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง